Chính sách đổi trả hàng

Quy định đổi trả sản phẩm giao dịch tại Thời Gian Xưa:

- Cho phép đổi sang sản phẩm khác trong thời hạn 1 tuần từ thời điểm giao dịch (chỉ áp dụng với các giao dịch trực tiếp tại cửa hàng của Thời Gian Xưa). Chi phí chênh lệch giá, chi phí phát sinh khác được Thời Gian Xưa thông báo cụ thể trong từng trường hợp đổi hàng.

- Không áp dụng trả hàng - lấy lại tiền tại Thời Gian Xưa.

- Với khách hàng có nhu cầu bán lại/đổi sản phẩm sau một thời gian sử dụng, sẽ được áp dụng theo quy trình nhập hàng của Thời Gian Xưa. Quyết định nhập hàng, giá nhập sẽ dựa theo tình hình kinh doanh thực tế của Thời Gian Xưa và thương lượng giữa Thời Gian Xưa và khách hàng.